หนังสือด้านจิตวิทยาเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้ เราจึงได้รวบรวมหนังสือ 5 เล่ม ที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้เรานำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นประโยชน์

1. Emotional Agility หรือความคล่องแคล่วทางอารมณ์ เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดย Susan David ที่พูดถึงการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตด้วยการเปิดรับความจริง ไม่ปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึก หรือหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ไม่ยึดติดกับอุปสรรคและมีความคล่องแคล่วทางอารมณ์ที่จะก้าวข้ามความรู้สึกที่ไม่ดีได้

2. Who Moved My Cheese? หรือใครขโมยเนยแข็งของฉันไป เป็นหนังสือคลาสสิกด้านจิตวิทยาอีกเล่มที่แนะนำให้ได้อ่านกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นเรื่องที่เปรียบเนยแข็งว่าเป็นความปรารถนาหรือสิ่งที่เราต้องการมีในชีวิต และความรู้สึกของเราจะแปรผันตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องกล้าเสี่ยง กล้าทำ เพื่อให้ได้เนยแข็งของเรานั่นเอง

3. วิธีเอาชนะมิตรและจูงใจคน ของตำนานระดับโลกอย่างนายเดล คาร์เนกี้ เป็นอีกหนึ่งหนังสือด้านจิตวิทยาที่ขายดีที่สุดในโลก ที่ถ่ายทอดสารพัดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ การอ่านจิตวิทยาของคน ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

4. The Four Tendencies เป็นหนังสือที่ช่วยให้เราศึกษาอุปนิสัยของตนเอง ให้รู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้น โดยเรามีนิสัยติดตัวที่เราไม่รู้ ซึ่งอุปนิสัยดังกล่าวเป็นปัจจัยกำหนดการแสดงออก รวมถึงโชคชะตาของเราอีกด้วย ดังนั้น การอ่านใจตนเองให้ออกจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนิสัยที่จะทำให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

5. Stop Guessing หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเลิกใช้ทักษะการเดาเพื่อแก้ปัญหา แต่ให้ใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์และพิจารณาถึงทางออกที่สมเหตุสมผล ยิ่งถ้าเป็นปัญหาที่ซับซ้อน เราจำเป็นจะต้องหาสาเหตุเพื่อหาทางออกให้ตรงจุด