ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบบุคคลากร
สวัสดิการ
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
         ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

        
ҾԨ

          

Our Partners

 

Free Hit Couner
FreӹǹҪter

น้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่สำนักงาน

ʡʤ. 䢻ѭ ѲҪԵ ͡¹ͧǪ
 

 Դ ŴẺҧาว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ҤͧäҤ (5)  
 133  ถ.เพชรบุรี ซ.3  แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400
 

โทร : 02-2151630-31 02-215-1630

 E-mail : otepbangkok@hotmail.com

 facebook : www.facebook.com/otepbangkok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
  133  ถ.เพชรบุรี ซ3  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400
    โทร 0-22151630-31
    E-mail : otepbangkok@otepbangkok.com