ประกันสุขภาพเดือนละ 300 แนะนำประกันสุขภาพราคาไม่สูง เลือกประกันสุขภาพที่ไหนดี

ประกันสุขภาพเดือนละ 300 ที่ไหนแนะนำบ้าง เลือกซื้อประกันสุขภาพถูกประกันสุขภาพที่ไหนดี

ประกันสุขภาพเดือนละ 300 – สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจ่ายเบี้ยถูก

ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพเดือนละ 300 มักเป็นรูปแบบประกันแบบพื้นฐานที่สุดท้ายแล้วเราจะต้องไปซื้อประกันสุขภาพสัญญาเบี้ยประกันเพิ่มเติม เพื่อให้การประกันสุขภาพจ่ายรายเดือนคุ้มครองมากขึ้นอยู่ดี นอกจากนี้เรื่องของประกันสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพมันจะคุ้มครองในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น และประกันสุขภาพรายเดือนแบบถูกมักจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมพี่อาจไม่คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงหรือมีระยะเวลาที่ยังไม่คุ้มครองนานกว่าปกติ 

ประกันสุขภาพเดือนละ 300 – เมืองไทย Health Mini

สำหรับคนที่มองหาแผนซื้อประกันสุขภาพในราคา Concept ค่อนข้างถูก ประกันสุขภาพที่ไหนดี เรียกได้ว่าเดือนนึงไม่ถึง ประกันสุขภาพเดือนละ 300 เพราะจ่ายเพียงเดือนละ 270 บาท หรือปีละ 3,200 บาทเท่านั้น ประกันสุขภาพราคาถูก แต่ไม่จำกัดค่ารักษาต่อปี เรียกได้ว่าเป็นประกันสุขภาพรายเดือนการคุ้มครองแบบเหมาจ่ายทั้งค่าห้อง และค่ารักษา จับคู่เลือกเองได้ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

  • แผนประกันเป็นแบบจ่ายเบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 270 บาท สามารถจ่ายเบี้ยเพิ่มเติมได้ โดยเริ่มต้นคุ้มครองแผนที่ 1 อุบัติเหตุจ่ายครั้งละ 10,000 บาท 
  • ประกันสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพ เงื่อนไขเบี้ยประกันคิดตามอายุโดยอายุ 20-30 ปีจ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 3,200 บาท กรณีที่อายุ 61-70 ปีแบบต่ออายุเบี้ยประกันสุขภาพจ่ายรายเดือนอยู่ที่ปีละ 6,700 บาทเท่านั้น ซึ่งราคาพอๆ กับประกันสุขภาพ fwd เลย
  • ประกันสุขภาพจ่ายรายเดือนหากต้องการให้คุ้มครองแบบรักษาผู้ป่วยนอก จะต้องซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมเริ่มต้นแผน 1 เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 2589 บาทคุ้มครองผู้ป่วยนอกต่อครั้งต่อวันครั้งละ 500 บาทสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 

ประกันสุขภาพเดือนละ 300 – ประกันสุขภาพออมสิน สุดคุ้ม 

  • โดยจะเป็นประกันที่มาจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน ร่วมกันกับธนาคารออมสิน
  • ซื้อประกันสุขภาพเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 12.02 บาท เท่ากับเราจ่ายประกันสุขภาพเดือนละ 300 บาทเท่านั้นเอง
  • ประกันสุขภาพจ่ายรายเดือน โดยจะเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยใน IPD วงเงินสูงสุด 750,000 บาทต่อปี และผู้ป่วยนอก OPD วงเงินสูงสุดปีละ 24,000 บาท
  • ประกันสุขภาพราคาถูก แบบประกันสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • เงื่อนไขผู้เอาประกันสามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปสูงสุด 60 ปีสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุด 65 ปี 
  • ประกันสุขภาพรายเดือนจะมีการรับประกัน กรณีที่ไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยาก 
  • ประกันสุขภาพราคาถูกทั้งผู้ใหญ่และประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย โดยจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 120 วันกรณีที่เป็นโรคร้ายแรงหากตรวจเจอในระยะเวลานี้จะไม่คุ้มครอง แต่หากเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยทั่วไปจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 30 วัน