ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่ แจกแจงแต่ละประเภทรุ่นรถวิริยะประกันภัย แพงไหม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่เรามาดูรถแต่ละประเภทกันดีกว่าว่าหากซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรณีที่เป็นประกันรถยนต์วิริยะชั้น 1 ราคาเท่าไหร่กันบ้างในราคาเริ่มต้น 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่ – สำหรับรถเก๋ง/กระบะ 4 ประตู 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่ เมื่อซื้อประกันรถยนต์วิริยะสำหรับรถเก๋ง/กระบะ 4 ประตู สามารถซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะได้ 2 แบบดังนี้ 

 1. สมัครประกันเบี้ยประกัน 13,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองบริการซ่อมอู่ 
  • วงเงินวิริยะประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิตได้ 1 ล้านบาทต่อคน 10 ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • โดยมีความคุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้
  • ผ่อนประกันรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ กรณีผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 6 คนมีค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ 2 แสนบาทต่อคนค่ารักษาพยาบาล 200 บาทต่อคนและประกันเฉพาะผู้ขับขี่ 200 บาทต่อครั้ง
 2. เบี้ยประกัน 15,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองบริการซ่อมห้าง
  • วงเงินวิริยะประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิตได้ 1 ล้านบาทต่อคน 10 ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • โดยมีความคุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้
  • ผ่อนประกันรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ กรณีผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 6 คนมีค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ 2 แสนบาทต่อคนค่ารักษาพยาบาล 200 บาทต่อคนและประกันเฉพาะผู้ขับขี่ 200 บาทต่อครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่ – สำหรับรถกระบะ 2 ประตู

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่เมื่อซื้อประกันรถยนต์วิริยะสำหรับรถกระบะ 2 ประตูที่น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน สามารถซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะได้ 2 แบบดังนี้ 

 1. เบี้ยประกัน 16,500 บาท 
  • ให้ความคุ้มครองบริการซ่อมอู่ 
  • วงเงินวิริยะประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิตได้ 1 ล้านบาทต่อคน 10 ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • โดยมีความคุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้
  • ผ่อนประกันรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ กรณีผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 6 คนมีค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ 2 แสนบาทต่อคนค่ารักษาพยาบาล 200 บาทต่อคนและประกันเฉพาะผู้ขับขี่ 200 บาทต่อครั้ง
 2. เบี้ยประกัน 20,000บาท 
  • ให้ความคุ้มครองบริการซ่อมห้าง
  • วงเงินวิริยะประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิตได้ 1 ล้านบาทต่อคน 10 ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • โดยมีความคุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้
  • ผ่อนประกันรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ กรณีผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 6 คนมีค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ 2 แสนบาทต่อคนค่ารักษาพยาบาล 200 บาทต่อคนและประกันเฉพาะผู้ขับขี่ 200 บาทต่อครั้งมากกว่าประกันชั้น 3 วิริยะหลายเท่า

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่เงื่อนไขรถที่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้

ประกันรถยนต์วิริยะชั้น 1 ราคาเท่าไหร่บ้างจะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ผู้เอาประกันต้องการซื้อทั้งนี้การซื้อประกันภัยรถยนต์กับทางวิริยะ ไม่ใช่แค่ว่าต้องดูว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะราคาเท่าไหร่ โดยซื้อประกันรถยนต์วิริยะจะสามารถรับรถอายุได้ไม่เกิน 5 ปีโดยนับจากวันที่จดทะเบียน กรณีที่เป็นเบี้ยประกันแบบซ่อมห้าง แต่หากเป็นซื้อประกันภัยรถยนต์รับเบี้ยประกันผ่านการผ่อนประกันรถยนต์วิริยะแบบซ่อมอู่ทั่วไปจะสามารถรับรถอายุสูงสุดไม่เกิน 15 ปี