เวนคืนกรมธรรม์คืออะไร คุ้มไหม? เทียบข้อดี vs ข้อเสีย 2565

เวนคืนกรมธรรม์มาดูกันว่า ขอเวนคืนกรมธรรม์คืออะไร พร้อมเทียบข้อดี vs ข้อเสีย เวนคืนประกันคุ้มไหม


เวนคืนกรมธรรม์คืออะไร

เวนคืนกรมธรรม์ คือ การที่ผู้ทำประกันขอยกเลิกกรมธรรม์เดิมที่ได้ตกลงทำสัญญา และการเวนคืนกรมธรรม์จะรับเป็นเงินสดคืนจากทางบริษัทประกัน 

เวนคืนกรมธรรม์เทียบข้อดี vs ข้อเสีย

ข้อดีเวนคืนกรมธรรม์

  • เหมาะสำหรับบางคนที่หากเลือกซื้อประกันแล้วพบว่ารูปแบบประกันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการจริงๆ เรียกได้ว่าซื้อประกันผิดแบบก็จะมีการขอเวนคืนกรมธรรม์
  • การเวนคืนกรมธรรม์เป็นการบริหารรายจ่ายอีกช่องทางหนึ่ง เพราะบางคนอาจจะพบว่าภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่มีเงินหมุนมากพอจึงมาเวนคืนประกัน 

ข้อเสียเวนคืนกรมธรรม์

  • หากตัดสินใจแล้วว่าต้องการเวนคืนประกัน จะต้องยื่นเรื่องภายใน 15 วันหลังจากเซ็นรับเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ซึ่งกฎหมายจะสามารถรับรองการยกเลิกสัญญาและเวนคืนเงินประกันได้ทันที ทั้งนี้ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์คือ กรณีที่เลย 15 วันไปแล้วจะเรียกเป็นมูลค่าเงินสดโดยทั่วไปมูลค่านี้จะน้อยกว่าเบี้ยที่จ่ายและหากต้องการรู้ว่าคุณจะได้มูลค่าเวนคืนเท่าไหร่จะต้องดูจากตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์คือประกันชีวิตของคุณ
  • หากเปลี่ยนใจในภายหลังเมื่ออายุมากขึ้นรูปแบบเบี้ยประกันจะแพงขึ้นตามอายุ 

เวนคืนกรมธรรม์คุ้มไหม?

สาเหตุที่คนเลือกเวนคืนกรมธรรม์เพราะส่วนใหญ่จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวทำให้ต้องเวนคืนประกัน ซึ่งการจะหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย หรือยกเลิกกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นของเวนคืนกรมธรรม์ไทยประกันชีวิต, เวนคืนกรมธรรม์ aia หรือ เวนคืนกรมธรรม์ fwd เป็นต้น รู้หรือไม่ว่าอาจจะไม่ได้ทางออกเดียวเสมอไป ทางออกของคนที่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหว อาจจะไม่จำเป็นต้องการเวนคืนกรมธรรม์เสมอไป โดยทางด้านอื่นๆที่สามารถทำได้จะต้องเปรียบเทียบให้ดีว่าคุ้มหรือไม่ที่คุณจะตัดสินใจขอเวนคืนกรมธรรม์โดยทางด้านอื่นๆที่สามารถทำได้มีดังนี้

  • เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ เป็นแบบที่นิยมหากไม่เลือกมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์คือวิธีนี้โดยจะเป็นการลดทุนประกันแต่ขยายเวลาคุ้มครองให้มีระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม
  • เปลี่ยนประกันภัยเป็นแบบขยายเวลา เลือกเป็นจ่ายประกันทุนประกันภัยเท่าเดิมแต่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาคุ้มครอง

ควรจะมีการตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกรูปแบบไหน จะต้องคิดก่อนหากคุณต้องการหยุดชำระเบี้ยประกัน อย่าปล่อยให้ถึงเวลาจ่ายเบี้ยแล้วคุณไม่จ่าย จะกลายเป็นเสียสิทธิ์ไม่ได้ทั้งเวนคืนกรมธรรม์ ไม่ได้เงินคืน และไม่ได้ใช้เงินสำเร็จไม่ได้เป็นการขยายเวลาด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ หากแน่ใจแล้วว่าจะมีการขอการเวนคืนกรมธรรม์ ควรรีบยื่นเรื่องและดูว่าเวนคืนกรมธรรม์กี่วันได้เงินคืนขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทดำเนินการ