ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง เหมาะกับใคร คุ้มไหม สิทธิประโยชน์หลัก ๆ ที่ได้รับมีอะไรบ้าง  2565

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง รูปแบบนี้คุ้มครองอะไรบ้าง เหมาะกับใครบ้าง ให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของอะไรที่เป็นส่วนของหลักๆต่างจากประกันชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 อย่างไรบ้างมาดูกันว่าหากเลือกประกันชั้น 2 จะคุ้มไหมมาดูกันเลย 

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้างประกันชั้น 2 คืออะไร  

สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการทำประกันภัยถือได้ว่าเป็นทางเลือกในการคุ้มครองคล้ายกับการทำประกันชีวิตส่วนบุคคล ในทางกฎหมายแล้วไม่ได้มีการบังคับ จะมีการบังคับเพียงการทำ พรบ. หรือการคุ้มครองผู้ขับขับขี่และผู้โดยสาร แต่ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง คนเลือกจะทำประกันภัยให้รถยนต์ เพราะสิทธิประโยชน์เผื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินก็ส่วนตัวหากได้มีการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหาย บาดเจ็บต่อชีวิต รถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆ

ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ถือได้ว่าเป็นทางเลือกรองลงมาจากประกันภัยชั้นที่ 1 โดยประกันชั้น 2 คือจะคุ้มครองค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเรื่องของประกันภัยคนในรถผู้ขับขี่ และประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ผู้โดยสารคุ้มครองตัวรถและคุ้มครองคู่กรณีที่ได้รับความเสียหาย จะมีแค่ยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีไม่มีคู่กรณี เช่น ประกันชั้น 2 ไม่มีคู่กรณี เกิดภัยพิบัติหรือการชนกับวัตถุอื่นๆ 

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้างประกันชั้น 2 เหมาะกับใคร 

เมื่อมาดูว่าประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง เราก็จะเห็นว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2คุ้มครองและครอบคลุมทุกอย่างเกือบทั้งหมดคล้ายกับประกันภัยชั้น 1  ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 2คุ้มครองคู่กรณีเองหรือคุ้มครองรถของเรา และคุ้มครองคนที่อยู่ในรถ โดยสิทธิประโยชน์ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้างจะยกเว้นเฉพาะการไม่คุ้มครองประกันชั้น 2 ไม่มีคู่กรณีเท่านั้น ดังนั้น หากคุณมีการชนวัตถุต่างๆ เช่น เสาไฟ เป็นต้น ซึ่งไม่มีรถยนต์ของคู่กรณี ก็ไม่สามารถเครมประกันได้ ในส่วนตรงนี้เป็นเงื่อนไขหลักสำคัญที่ทำให้คนตัดสินใจเลือกว่าคุ้มไหมที่จะเลือกทำประกันแบบชั้น 1 หรือชั้น 2 

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้างสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ที่ได้รับ 

รูปแบบของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นับว่าเป็นประกันภัยที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เพราะประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง เราจะได้สิทธิประโยชน์ในส่วนของการคุ้มครองคู่กรณี + คุ้มครองตัวรถของเรา + ยังคุ้มครองคนที่อยู่ในรถอีกด้วย โดยประกันชั้น 2จะไม่มีเหมือนประกันภัยแบบชั้นที่ 1 ในเรื่องของคู่กรณี ซึ่งประกันชั้น 2 ไม่มีคู่กรณีไม่สามารถทำได้ เพราะประกันชั้น 2 คือจะไม่รับเคลมแบบไม่มีคู่กรณี ไม่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับด้านภัยธรรมชาติ หรือน้ำท่วม เป็นต้น และสิทธิประโยชน์ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ยังได้เรื่องของไฟไหม้ รถยนต์หาย ทำให้ผู้เอาประกันจะจ่ายเบี้ยได้ถูกกว่าประกันภัยชั้นที่ 1 เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบแทบทุกเรื่องในการคุ้มครองหลัก